Yarkken & Sherry - Trailer Behind the scenses

Yarkken & Sherry - Trailer Behind the scenses

Mẫu Nam tạo dáng chuyên nghiệp gây sốt

Không đơn thuần tạo dáng một cách rời rạc, chàng người mẫu thực hiện các tư thế một cách rất liền mạch, nhịp nhàng khiến người xem có cảm giác như anh đang biểu diễn một bài nhảy freestyle nào đó.

Vân & Hoàng Video Slide

Video Slide album cưới Vân và Hoàng